بدون شرح
]

همه چیز با یک تلفن شروع شد صدای ساجده کشمیری بود می گفت پنجشنبه بیست وپنجم بهمن جلسه نقدوبررسی اولین مجموعه شعرش است. با اینکه آخر هفته حسابی سرم شلوغ بود اما نمی توانستم دعوت ساجده را بی پاسخ بگذارم

وقتی به فرهنگسرای طوبی رسیدم متوجه شدم جلسه در سالن هنرمندان یعنی طبقه دوم برگزار می شود البته هنوز جمعیت زیادی نیامده بود و این فرصت خوبی بود تا با خانم کشمیری از نمایشگاه قالیچه های دستباف دیدن کنم. کم کم دوستان و علاقمندان از راه رسیدند و سالن کوچک هنرمندان تقریبا پر شده بود مسعود رحمتی جلسه را آغاز کرد واز ساجده کشمیری دعوت کرد تا چند شعر از مجموعه اش بخواند و در ادامه امین امیری ، علی آموخته نژاد،ایمانی وموسی بندری در مورد مجموعه ساجده کشمیری صحبت کردند و مقاله ای از سعید آرمات هم خوانده شد.

اما آنچه مرا برای نوشتن این جملات ترغیب کرد بدون شک نوشتن گزارش این جلسه نبود...در طول جلسه متوجه شده بودم که تقریبا تمام هماهنگی های این جلسه به عهده خود ساجده بوده است با خودم فکر می کردم در روزگاری که برای برگزاری یک جلسه نصف و نیمه اداری لشکری از کارمندان و متصدیان گسیل می شود چگونه یک دختر به تنهایی چنین جلسه خوبی را برگزار می کند؟

جلسه تمام شده بود از سالن بیرون آمده بودم و در حیاط فرهنگسرا با تعدادی از دوستان شاعرم خوش وبش می کردم که ناگهان چشمم به یک بنر چند متری که جلو ورودی فرهنگسرا آویزان بود افتاد دوستان شاعر که تعجب مرا دیدند توضیح دادند که امروز مراسم بزرگداشت مرحوم امیرزاده از شاعران رودانی است البته آنها هم مانند من اکنون باخبر شده بودند. توضیح بیشتر این نوشته ضروری نیست فقط دلم برای خودم دلم برای ساجده کشمیری که جلسه نقد او باید اینگونه برگزار شود و برای بسیاری از جوانان علاقمند به ادبیات در این استان سوخت.

 


»

تاریخ : شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1386
2
 
 

انجمن ادبی