چوک جنوب
]

چوک جنوب

 

ای دل که  وصف حالی

دریای بی مثالن

آبی و سر بزیرن

وصف دلی  کمالن

 

کوه گنو رو دوشی

صدای موج خروشی

بایه که سقف خونی

وا آسمون بپوشی

 

نزدیک خونه ماه

خلوت روزنی شن

وقته اگینی چهمی

خورشید مهمونی شن

 

عاشق مهربونی

یک دل آسمونی

دریایی و خدایی

به رنگ مهربونی

 

یه چوک ، چوک جنوبن

یه قابی یه غروبن

موج بلند  دریان

چه ساده و چه خوبن

                                                             

 


»

تاریخ : جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387
2
 
 

انجمن ادبی