کدام روی سکه؟!
]

گویش بومی هرمزگان و ظرفیت های پیدا و پنهانش نگاههای بسیاری را در این سالها متوجه خود ساخته است    

از جستجوگرانی که برای کنکاش در مورد این گویش قاره ها را پیموده اند تا علاقمندان بیشماری  

که در همین حوالی دور و نزدیک دغدغه اش را دارند اندک نیستند اما این تنها یک روی سکه  

است روی دیگر سکه مسکوت ماندن این دغدغه هاست.  

در این سالها نزدیک و حتی دورترها کمترین اثر مکتوب در این حوزه به چاپ رسیده است بسیاری 

از آثار قلمی شده در این حوزه به لحاظ نداشتن تمکن مالی مولفین برای چاپ و انتشار در قفسه 

کتابخانه شخصی شان خاک می خورد و در استانی که مراکز تجاری اش مانند قارچ یک شبه سر 

از خاک بیرون می آورند هیچ دست حمایتی برای محققین این حوزه نیست در مراکز دولتی نیز  

گمان می رود که گویشی به نام گویش بومی وجود ندارد  تنها همایش های های دهن پرکن  

توخالی هستند که با دست و دلبازی تمام یکه تازی می کنند و بس...و نگارنده و خیلی های  

دیگر باید برای چاپ آثار مکتوبشان در این حوزه دلخوش به روی اول سکه باشند. 

 

گازی دلپذیر موج 

 

صُحب که اَبوت صدایِ تو

پشتِ درِ خونه یِ مِن

پنجره که وآز اَکُنم

صدایِ موج و ساحلن

                                    تا گلِ خورشید اَرست

                                   پنهُن اَبوت سایه ی شُو

                                   اَنین و خُب نگاه اَکن

                                    عکس خُ تُو زلالِِ هُو

صدایِ جاشووُن و لنچ

صدایِ مرغِ دریایی

یه صُحب جُن اِ راه اتیت

یه صُحب خیلهِ رویایی

                                گازیِ دلپذیرِ موج

                                رو ماسه وُن ساحلی

                                اِ دریا و صُحب خَوشی

                               آشفته بودن هر دلی

نجوایِ جُونی رو لُوُن

اَخُوندنَن یِ مَردُمن

تَوا همیشه خَوش بَشی

دل خُ به دریا بِرَ سُن

 

                                                       یداله شهرجو ـ خرداد۸۹ ـ میناب 


»

تاریخ : دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389
2
 
 

انجمن ادبی