درآستانه روز شعر و ادب فارسی
یداله شهرجو شاعر و نویسنده هرمزگانی:
شاعران امروز، قید و بندهای انجمن های ادبی را بر نمی تابند
نمی توان به حمایت مسوولین فرهنگی در عمل خوشبین بود

فرهنگی و هنری  26/6/1389  15:09:00

896-4487-5 کد خبر

یک شاعر و نویسنده هرمزگانی گفت: انجمن های ادبی رونق گذشته را ندارند و تاثیر خود را از دست داده اند، زیرا شاعران امروز ، قید و بندهای انجمن های ادبی را بر نمی تابند.

"یدالله شهرجو" در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس، تصریح کرد: شعر امروز هرمزگان همراه و موازی با شعر معاصر ایران پیش می رود. شعری که خلاقیت، نوآوری و جوانی، ویژگی های شاخص آن است، شخصیت هایی که در سال های اخیر در این جریان ادبی چهره شده اند اغلب جوان و جویای نام هستند و پتانسیل جوانی آنها شتاب بیشتری به این جریان پویا داده است.

وی افزود: حس سرودن در مردم منطقه جنوب یک حس ذاتی و درونی است. در جنوب تعداد کسانی که این حس را با خود به همراه دارند اندک نیست؛ شاید شرایط اقلیمی این منطقه و وجود دریا و گرما، این ویژگی را شکل داده است. در کنار این ویژگی، تلاش برای نوآوری و تازه بودن نیز وجود دارد.

شهرجو گفت: در سال های اخیر هرمزگان بیشترین سهمیه را در میان شاعران پیشرو ایران داشته است که می تواند ریشه در همین جریان داشته باشد.

این شاعر و نویسنده در خصوص انجمن های ادبی موجود در هرمزگان معتقد است: اگرچه در جریان ادبی یک منطقه نمی توان از انجمن های ادبی به عنوان یک عنصر محوری برای تاثیرگذاری نام برد، با این حال در سال های گذشته جنب و جوششان بیشتر به چشم می آمد اما در سال های اخیر رونق گذشته را ندارند، شاعران امروز با بهره گیری از امکاناتی مانند چند صدایی در شعر، قید و بندهای انجمن های ادبی را بر نمی تابند و لذا دیگر تاثیر گذشته خویش را از دست داده اند.

وی با بیان اینکه از گفتمان مسوولین فرهنگی استان اینگونه استنباط می شود که دوستدار هنرمندان هستند، اظهار کرد: اما در عمل وقتی با تعطیلی اغلب انجمن های ادبی، عدم حمایت از شاعران جوان برای چاپ مجموعه هایشان و بسیاری مسایل دیگر روبرو هستیم نمی توان چندان خوشبین باشیم مگر اینکه متولیان فرهنگی استان، خلاف آن را ثابت کنند.

شهرجو در پایان با مقایسه شعر دیروز هرمزگان نسبت به شعر امروز، خاطرنشان کرد: سه جریان تاریخی را می توان در شعر هرمزگان از یکدیگر متمایز دانست؛ نخست شعر دهه ی چهل هرمزگان است که با چهره هایی مانند ابراهیم منصفی و حسن کرمی شناخته می شود که به شعر آرمان گرا و تفکر مدار آن دهه تعلق دارد. پس ازآن، دوره ی میانی شعر هرمزگان است که تحت تاثیر موج های ادبی سال های پایانی دهه ی پنجاه و دهه ی شصت شکل می گیرد. تکیه بر بازی های رایج زبانی و بهره گیری گاه و بیگاه از شعر تصویری به ویژه در اواخر دهه ی شصت از ویژگی های خاص این دوره است. دوره سوم یعنی دوره کنونی شعر هرمزگان که آغاز آن از دهه ی هفتاد بود به نوعی می تواند درخشان ترین دوره شعر هرمزگان لقب گیرد چرا که در این دوره، مجموعه شعرها یکی پس از دیگری وارد بازار کتاب می شود و به درجه ای از تثبیت می رسد.

 


»

تاریخ : شنبه 27 شهریور‌ماه سال 1389
2
 
 
 
گفتگو با خبرگزاری ایسنا
]

 
 

انجمن ادبی